2009/10

Här kan man hitta handlingar och protokoll till Kommun- och regionkommitténs möte under verksamhetsåret 2009/2010.
Tidigare möteshandlingar och protokoll kan man finna på www.lus.lu.se under dokument, möteshandlingar och protokoll, Kommun- och regionkommittén.