2010-06-03 - KORK 10 - Protokoll saknas

Mötet kommer att hållas i LUS konferensrum på 4 våningen i AF Borgen som vanligt och vi börjar 16.15. Maximal sluttid är 19.00.
 
Observera de två remisserna som bilaga 11c och 11d finns inte med i själva handlingarna utan länkas till här. Remisserna kommer att finnas utskrivna på mötet.
 
Pålsjö och Ideon:
http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/Syret%201%20m%20m%20P%c3%84%207_2008%20(Ideon%20och%20P%c3%a5lsj%c3%b6%20f%c3%b6retagsomr%c3%a5de)/Ramprogram%20P%c3%84%207_2008.pdf
 
ESS (uppdelade på ca 10 sidor åt gången):
http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/%c3%96stra%20Odarsl%c3%b6v%2012;1%20m%20fl%20(ESS)/Program/PROGRAM_ESS_13april2010_sid%201-13.pdf
http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/%c3%96stra%20Odarsl%c3%b6v%2012;1%20m%20fl%20(ESS)/Program/PROGRAM_ESS_13april2010_sid%2014-32.pdf
http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/%c3%96stra%20Odarsl%c3%b6v%2012;1%20m%20fl%20(ESS)/Program/PROGRAM_ESS_13april2010_sid%2033-42.pdf
http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/%c3%96stra%20Odarsl%c3%b6v%2012;1%20m%20fl%20(ESS)/Program/PROGRAM_ESS_13april2010_sid%2043-54.pdf
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Visa Ladda ned
  63 kB v. 6 2 juni 2010 08:03 LUS ordförande