Karnevalens valberedning

2017-05-24 
Verksamhetsrevisorer Lundakarnevalen 

Nu letar Lundakarnevalen efter tre sakrevisorer. De har till uppgift att granska Lundakarnevalen verksamhet utifrån stadga och policyer. Revisionen läggs fram för organet efter avslutad karneval och verksamhetsrevisorerna uttalar sig gällande ansvarsfrihet. Erfarenhet av livet, ledarskap, juridik, organisation, Lund och Lundakarnevalen är premierande. Du bör inte ha egenintressen som står i strid med det granskande uppdraget Uppdraget kan sträcka sig fram till våren 2021. Är du nästa Verksamhetsrevisor för Lundakarnevalen? Maila in ditt CV till valberedning@lundakarnevalen.se tillsammans med ditt telefonnummer och en motivering senast den 31/5.


2017-01-16
Härmed anslår Lundakarnevalens valberedning sitt protokoll från 15/1 2017 och därmed offentliggörs nomineringarna till karnevalskommitté för Lundakarnevalen 2018. Se Bilagor nedan.
Ċ
LUS ordförande,
16 jan. 2017 04:34
Ċ
LUS ordförande,
16 jan. 2017 04:33
Comments