Remisser & yttranden

Remissvar beskriver LUS åsikt som ett svar på en remiss. Remissvar gäller, för den fråga som remissvaret behandlar, tillsvidare. Åsikter i remissvar som inte avser den specifika fråga som remissvaret besvarar gäller för det verksamhetsår remissvaret har antagits.

Tinget eller, i brådskande ärenden, ordförandekollegiet beslutar om att avge remissvar.

Yttranden beskriver LUS åsikt i en pågående process eller enskild sakfråga. Yttranden gäller, för den berörda processen eller frågan som yttrandet behandlar, tillsvidare. Åsikter i yttranden som inte avser den specifika process eller fråga som yttrandet behandlar gäller för det verksamhetsår yttrandet har antagits. 

Tinget eller, i brådskande ärenden, ordförandekollegiet beslutar om att avge ett yttrande.