Svar angående remiss: Policy för undervisning och lärande samt handlingsplan för utvecklande av e-lärande (Dnr STYR 2014/531)