Remissvar av promemorian Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning

Remissvar beslutat av Ordförandekollegiet 2020-09-04.