Remissvar Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och lika villkor (STYR 2020/1880)

Remissvar beslutat av Ordförandekollegiet 2020-11-06.