Yttrande angående Föreskrifter för handläggningsordning vid sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen (2008:567) av studenter och anställda vid Lunds universitet.


Comments