Beslutande organ‎ > ‎Styrelsen‎ > ‎Tidigare år‎ > ‎

2009/10


Styrelseledamöter

 • Christian Stråhlman (ordförande)
 • Elisabeth Gehrke (vice ordförande)
 • Caroline Boström (SAM)
 • Filip Alexis (LHK)
 • Ellen Sunneskär (LUNA)
 • Robert Hansson (LSHS)
 • Johanna Broselid (LDK)
 • Malena Cronholm (VÅVS)
 • Alan Mohtadi (MF)
 • Christina Roeser (Teol)
 • Stina Wennberg (Musik)
 • Carolina Eliasson (SSGI)

Adjungerade

 • Hanna Gunnarsson (sekreterare)
 • Medlemskårernas presidialer
 • Kommittéordföranden
 • Universitetsstyrelsens ledamöter
 • Revisorer