Beslutande organ‎ > ‎Ting‎ > ‎Tidigare år‎ > ‎2009/10‎ > ‎

2010-03-08 - Extrating 2

Medicinska föreningen Lund-Malmö har till LUS presidium inkommit med begäran om ett extra tingssammanträde ska hållas. Detta sammanträde ska avhandla hur LUS ställer sig till universitetsstyrelsens beslut om vilka kårer som få kårstatus.

LUS presidium kallar därför tinget till sammanträde måndagen den 8 mars klockan 18(..)-20 på Centrum för teologi och religionsvetenskap, sal 118.

Extra tingssammanträde kan enbart avhandla det ärende för vilket det är utlyst. Om kårerna vill ändra inrapporterade ledamöter ska detta ske till gs@lus.lu.se senast tre vardagar innan mötet.

Handlingarna utsänds senare än i stadgan stipulerad tid. Detta eftersom LUS presidium anser att särskilda skäl föreligger på grund av ärendets yttersta brådska. Styrelsens yttrande kommer att utsändas på måndag.

Ordförande Hanna Gunnarsson
Sekreterare Christian Stråhlman
Justerare Ellen Sunneskär och Magnus Roslund


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  30 kB v. 5 5 dec. 2011 13:50 LUS ordförande
Ċ
Visa Ladda ned
  53 kB v. 5 5 dec. 2011 13:50 LUS ordförande
Ċ
Visa Ladda ned
  60 kB v. 5 5 dec. 2011 13:50 LUS ordförande
Ċ
Visa Ladda ned
  155 kB v. 5 5 dec. 2011 13:50 LUS ordförande
Ċ
Visa Ladda ned
  360 kB v. 2 14 dec. 2011 03:10 LUS ordförande
Ċ
Visa Ladda ned
  61 kB v. 5 5 dec. 2011 13:50 LUS ordförande