Beslutande organ‎ > ‎Ting‎ > ‎Tidigare år‎ > ‎2009/10‎ > ‎

2010-04-13 - Valting 1

Tingsledamöter och suppleanter, Tingspresidium, Medlemskårernas presidium, Kommittéordföranden, Revisorerna, Universitetsstyrelsens ledamöter, LUS kansli (för kännedom), Kårer utanför LUS (för kännedom)


Kallelse till LUS valting 1

Härmed kallas till valting tisdagen den 13 april klockan 17.15. Lokal: Blå hallen, Ekologihuset.

Mötet kommer att behandla val av de största interna och extrerna posterna. Övriga poster kommer att behandlas på valting 2 den 25 maj.

Efter att valberedningens förslag har framlagts ska motkandidatur eller motnominering inkomma till LUS ordförande (ordf@lus.lu.se) senast den 6 april.

För att äga rösträtt på mötet ska tingsledamot vara inrapporterad till tingets ordförande Hanna Gunnarsson (gs@lus.lu.se) senast 8 april.

Ingen gemensam matpaus kommer att hållas.


Väl mött på tinget!

Ordförande Hanna Gunnarsson
Sekreterare Elisabeth Gehrke
Justerare Filip Alexis och Caroline Boström
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  103 kB v. 6 5 dec. 2011 13:51 LUS ordförande
ċ

Ladda ned
  39 kB v. 7 5 dec. 2011 13:51 LUS ordförande
Ċ
Visa Ladda ned
  78 kB v. 2 14 dec. 2011 03:11 LUS ordförande