Beslutande organ‎ > ‎Ting‎ > ‎Tidigare år‎ > ‎

2011/12


Ting

 Sammanträdesledning  Ordinarie  Suppleant
 Mötesordförande  Henrik Jonsson Caroline Boström
 Christian Lindgren
 Sekreterare  Johan Svantesson Sjöberg  Vakant

 Kår  Ledamot  Suppleant  HST Mandat i valting
 Corpus Medicum  Anja Nylander  Niclas Svensson  2 9073
 Humanistiska och Teologiska Studentkåren  Hannah Maria Skoglund  Sam Leissner  3 972 4
 Juridiska Föreningen  Johan Samuelsson  Kajsa Nilsson  1 825 2
 LundaEkonomerna  Lisa Persson  Jonas Wendt  4 439 5
 Lunds Doktorandkår  Helena Christianson  Angelica Andersson  1 155 2
 Lunds Naturvetarkår  Karolina Mothander  Paul Birch  1 890 2
 Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet  Kristina Olausson  Nicolai Slotte  6 169 7
 Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö      710 1
 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola  Mikael Novén  Teresia Olsson Maja Bärring  6 790 7
Uppdaterad 2012-03-05

Valberedning
Ordförande: Nikolas Pięta Theofanous

 Kår  Ledamot  Suppleant
 Corpus Medicum  Lars Hellström  Lina Broman
 Humanistiska och Teologiska Studentkåren  Kajsa Bergman
 
 Juridiska Föreningen  Jacob Rosell  
 LundaEkonomerna  Malin Ek  
 Lunds Doktorandkår  Johan Genberg
 
 Lunds Naturvetarkår  Henrik Gustafsson  
 Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet  Kristin Lanevik  Sofia Widfeldt
 Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö    
 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola    
Uppdaterad 2012-03-01

Valtingsledamöter

 Kår Mandat Ledamot Suppleant
 Corpus Medicum 3 Anja Nylander Rasmus Åkerström
   Johan Danielsson 
   Niclas Svensson 
 Humanistiska och Teologiska Studentkåren 4 Angelica Kauntz 
   Clara Lundblad 
   Hannah-Maria Skoglund 
   Sam Leissner 
 Juridiska Föreningen 2 Johan Samuelsson 
   Kajsa Nilsson 
 LundaEkonomerna 5 Anna Svärd Caesar Gezelius
   Carin Tylén Ludvig Foghammar
   Johanna Leonard Max Alterot
   Jonas Wendt 
   Lisa Persson 
 Lunds Doktorandkår 2 Angelica Andersson 
   Helena Christianson 
 Lunds Naturvetarkår 2 Karolina Mothander Erik Dahlen
   Mattias Wiemann Gustav Wallner
 Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 7 Anna Ballance 
   Caroline Sundberg 
   Marjorie Spangler 
   Pal Olsson 
   Pär-Ola Nilsson 
   Sara Knutsson 
   Sebastian Persson 
 Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö 1  
 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 7 Axel Andersson Rasmus Kjellén Edward Linderoth-Olson Daniel Sahlin
   Daniel Sahlin Dara Kader 
   Malin Pettersson Edward Linderoth-Olson 
   Martin Persson 
   Mikael Novén 
   Omar Chaudhry 
   Teresia Olsson