Senaste aktivitet på webbplatsen

15 jan. 2020 07:11 LUS ordförande har bifogat Föredragningslista styrelsemöte 6 VI.docx till 2020-01-21 Styrelsemöte 6
15 jan. 2020 07:11 LUS ordförande har bifogat 4c. 01 LUS kansli 19 - 20.pdf till 2020-01-21 Styrelsemöte 6
15 jan. 2020 07:11 LUS ordförande har bifogat 4b. samlade resultatrapporter.pdf till 2020-01-21 Styrelsemöte 6
15 jan. 2020 07:11 LUS ordförande har bifogat 4a. Budgetrevidering.docx till 2020-01-21 Styrelsemöte 6
15 jan. 2020 07:11 LUS ordförande har bifogat 3b. PM Diskussion om generalsekreterare.pdf till 2020-01-21 Styrelsemöte 6
15 jan. 2020 07:10 LUS ordförande har bifogat 3a. Tredje presidial på LUS.pdf till 2020-01-21 Styrelsemöte 6
15 jan. 2020 07:10 LUS ordförande har bifogat 2. Nominatorsystemet.docx till 2020-01-21 Styrelsemöte 6
15 jan. 2020 07:10 LUS ordförande har bifogat 1. Webmaster.docx till 2020-01-21 Styrelsemöte 6
15 jan. 2020 07:04 LUS ordförande har skapat 2020-01-21 Styrelsemöte 6
17 dec. 2019 02:09 LUS ordförande har bifogat Avtal för insignier.pdf till Avsiktsförklaring gällande insignier
17 dec. 2019 02:08 LUS ordförande har skapat Avsiktsförklaring gällande insignier
9 dec. 2019 09:07 LUS ordförande har bifogat 1 Valförfarande (1).pdf till 2019-12-11 Valting 2
9 dec. 2019 09:07 LUS ordförande har bifogat Ledamöter (1).pdf till 2019-12-11 Valting 2
8 dec. 2019 10:32 LUS ordförande redigerade Verksamhetsberättelser
8 dec. 2019 10:30 LUS ordförande har skapat Verksamhetsberättelser
8 dec. 2019 10:05 LUS ordförande har bifogat Föredragningslista möte 1.pdf till Karnevalsorgan 1 2019-12-10
8 dec. 2019 10:05 LUS ordförande har bifogat 3b. Karnevalsutredning 2018.pdf till Karnevalsorgan 1 2019-12-10
8 dec. 2019 10:04 LUS ordförande har bifogat 3a. Utredningsgrupp.pdf till Karnevalsorgan 1 2019-12-10
8 dec. 2019 10:04 LUS ordförande har bifogat 2c. Utvärdering av arvoderingen Lundakarnevalen 2018.pdf till Karnevalsorgan 1 2019-12-10
8 dec. 2019 10:03 LUS ordförande har bifogat 2b. Motion_ Stadgeförändring arvodering.pdf till Karnevalsorgan 1 2019-12-10
8 dec. 2019 10:03 LUS ordförande har bifogat 2a. stadgeändring.pdf till Karnevalsorgan 1 2019-12-10
8 dec. 2019 10:03 LUS ordförande har bifogat 1 Protokoll.pdf till Karnevalsorgan 1 2019-12-10
8 dec. 2019 10:00 LUS ordförande har skapat Karnevalsorgan 1 2019-12-10
8 dec. 2019 09:58 LUS ordförande redigerade 2019/20
8 dec. 2019 09:56 LUS ordförande har skapat 2019/20

äldre | nyare