Senaste aktivitet på webbplatsen

6 juli 2020 06:57 LUS ordförande har bifogat LUS inspel på WHO-WMH-ICS-enkäten (1).pdf till LUS inspel på WHO-WMH-ICS-studien
6 juli 2020 06:57 LUS ordförande har skapat LUS inspel på WHO-WMH-ICS-studien
6 juli 2020 06:56 LUS ordförande har tagit bort LUS inspel åp
6 juli 2020 06:56 LUS ordförande har skapat LUS inspel åp
6 juli 2020 06:32 LUS ordförande har skapat 2020/21
30 juni 2020 08:30 LUS ordförande har bifogat Föredragningslistan ting 1 4_9 - 2019.docx till 2019-09-04 Ting 1
30 juni 2020 08:29 LUS ordförande har bifogat 5e LUS reglemente med DOMB - med markerade ändingsförslag.pdf till 2019-09-04 Ting 1
30 juni 2020 08:29 LUS ordförande har bifogat 5d Ändringsförslag ekonomisk policy.pdf till 2019-09-04 Ting 1
30 juni 2020 08:29 LUS ordförande har bifogat 5c Budget doktorandombudet resultatenhet 08.xlsx till 2019-09-04 Ting 1
30 juni 2020 08:29 LUS ordförande har bifogat 5b LUS reglemente med DOMB.pdf till 2019-09-04 Ting 1
30 juni 2020 08:29 LUS ordförande har bifogat 5a PM Doktorandombudet .pdf till 2019-09-04 Ting 1
30 juni 2020 08:29 LUS ordförande har bifogat 4a Motkandidaturer.docx till 2019-09-04 Ting 1
30 juni 2020 08:29 LUS ordförande har bifogat 3a Lundagårds äskande från LUS fonder (ting).pdf till 2019-09-04 Ting 1
30 juni 2020 08:29 LUS ordförande har bifogat 2a Ansvarsfördelning presidiet 19_20.docx till 2019-09-04 Ting 1
30 juni 2020 01:55 LUS ordförande redigerade Postregister
30 juni 2020 01:52 LUS ordförande har bifogat 200609 Postregister .pdf till Postregister
30 juni 2020 01:51 LUS ordförande har skapat Postregister
29 juni 2020 06:53 LUS ordförande har bifogat Samlad budget.pdf till 2019/2020
29 juni 2020 06:53 LUS ordförande har skapat 2019/2020
29 juni 2020 02:10 LUS ordförande har bifogat 200609 Ställningstagande om Science village.pdf till Ställningstagande om Science Village
29 juni 2020 02:09 LUS ordförande har skapat Ställningstagande om Science Village
29 juni 2020 01:57 LUS ordförande har bifogat 200421 Policy för ekonomiska rutiner på LUS.pdf till Ekonomisk policy
29 juni 2020 00:03 LUS ordförande har bifogat Färdig krishanteringsplan LUS (1).pdf till Krishanteringsplan
29 juni 2020 00:03 LUS ordförande har skapat Krishanteringsplan
17 juni 2020 07:49 LUS ordförande har bifogat 01. Studentinlaga till UKÄ - “basversionen” .pdf till 2020-06-24 Ting 9

äldre | nyare