Senaste aktivitet på webbplatsen

4 nov. 2019 11:09 LUS ordförande har bifogat 1 Lundagård äskande 2019 2019-10-31 kl. 1010.57.49.pdf till 2019-11-04 Styrelsemöte 4
4 nov. 2019 11:08 LUS ordförande har bifogat 1 Lundagård äskande 2019 2019-10-31 kl. 1010.57.49.pdf till 2019-11-04 Styrelsemöte 4
4 nov. 2019 00:57 LUS ordförande har tagit bort 2019/20
4 nov. 2019 00:57 LUS ordförande har skapat 2019/20
4 nov. 2019 00:56 LUS ordförande har tagit bort 2019/20
4 nov. 2019 00:56 LUS ordförande har skapat 2019/20
30 okt. 2019 09:11 LUS ordförande har bifogat 2a Kopia av Presidiebeslut 28 oktober angående städavtal.pdf till 2019-11-04 Styrelsemöte 4
30 okt. 2019 09:11 LUS ordförande har bifogat 1b LUS styrelseprotokoll möte 3.pdf till 2019-11-04 Styrelsemöte 4
30 okt. 2019 09:11 LUS ordförande har bifogat 1a LUS styrelseprotokoll möte 2.pdf till 2019-11-04 Styrelsemöte 4
30 okt. 2019 09:11 LUS ordförande har bifogat Föredragningslista styrelsemöte 4.pdf till 2019-11-04 Styrelsemöte 4
30 okt. 2019 09:11 LUS ordförande har bifogat Föredragningslista styrelsemöte 4.docx till 2019-11-04 Styrelsemöte 4
30 okt. 2019 09:11 LUS ordförande har bifogat 3 Diskussion om hemsidor.pdf till 2019-11-04 Styrelsemöte 4
30 okt. 2019 09:11 LUS ordförande har bifogat 2b Konkretisering av LUS verksamhetsplan - Organisatoriska.pdf till 2019-11-04 Styrelsemöte 4
30 okt. 2019 09:10 LUS ordförande har skapat 2019-11-04 Styrelsemöte 4
15 okt. 2019 11:28 LUS ordförande har bifogat Föredragningslista Ting 2.pdf till 2019-10-22 Ting 2
15 okt. 2019 11:28 LUS ordförande har bifogat 6 Överenskommelsen med Lunds kommun.pdf till 2019-10-22 Ting 2
15 okt. 2019 11:28 LUS ordförande har bifogat 5 Datum för ting.pdf till 2019-10-22 Ting 2
15 okt. 2019 11:28 LUS ordförande har bifogat 4b PM valberedningsmotion.pdf till 2019-10-22 Ting 2
15 okt. 2019 11:28 LUS ordförande har bifogat 3 Valärenden.pdf till 2019-10-22 Ting 2
15 okt. 2019 11:27 LUS ordförande har bifogat 1c Protokoll valting 1.pdf till 2019-10-22 Ting 2
15 okt. 2019 11:27 LUS ordförande har bifogat 1b Valting 3 protokoll.pdf till 2019-10-22 Ting 2
15 okt. 2019 11:27 LUS ordförande har bifogat 1a Valting 2.pdf till 2019-10-22 Ting 2
15 okt. 2019 11:27 LUS ordförande har bifogat 4a Valberedningsmotion.pdf till 2019-10-22 Ting 2
15 okt. 2019 11:27 LUS ordförande har bifogat 2b ekonomiska rapporter.pdf till 2019-10-22 Ting 2
15 okt. 2019 11:27 LUS ordförande har bifogat 2a Doktorandavtalet mellan LUS, TLTH och LDK.pdf till 2019-10-22 Ting 2

äldre | nyare