Senaste aktivitet på webbplatsen

24 mars 2020 04:39 LUS ordförande har bifogat Stadga Lunds universitets studentkårers karneval, 20200324.pdf till Stadga
18 mars 2020 11:53 LUS ordförande har bifogat LUS Open letter regarding Corona.pdf till 2020-03-18 Open letter from the student unions to all students at Lund university concerning Covid-19 (Corona)
18 mars 2020 11:51 LUS ordförande har skapat 2020-03-18 Open letter from the student unions to all students at Lund university concerning Covid-19 (Corona)
17 mars 2020 10:37 LUS ordförande har bifogat 2. Valberedning för karnevalskommittén.pdf till Karnevalsorgan 2 2020-03-23
17 mars 2020 10:37 LUS ordförande har bifogat 1. Karnevalsutredning 2022.pdf till Karnevalsorgan 2 2020-03-23
17 mars 2020 10:37 LUS ordförande har bifogat 00. Föredragningslista möte 2.docx till Karnevalsorgan 2 2020-03-23
17 mars 2020 10:35 LUS ordförande har skapat Karnevalsorgan 2 2020-03-23
12 mars 2020 13:09 LUS ordförande har bifogat 3a. Nomineringstext LUS presidium 20_21.pdf till 2020-03-19 Valting 1 (vt)
12 mars 2020 13:08 LUS ordförande har bifogat 00. Föredragningslistan valting 1 vt20.docx till 2020-03-19 Valting 1 (vt)
12 mars 2020 13:07 LUS ordförande har tagit bort bilagan 00. Föredragningslistan valting 1 vt20.docx från 2020-03-19 Valting 1 (vt)
12 mars 2020 13:05 LUS ordförande har bifogat 3d. Motkandidatur Linnea Karlsson.docx till 2020-03-19 Valting 1 (vt)
12 mars 2020 13:05 LUS ordförande har bifogat 3c. Motkandidatur LUS presidium Cornelia Andersson.pdf till 2020-03-19 Valting 1 (vt)
12 mars 2020 13:05 LUS ordförande har bifogat 00. Föredragningslistan valting 1 vt20.docx till 2020-03-19 Valting 1 (vt)
12 mars 2020 13:04 LUS ordförande har bifogat 3b. Motkandidatur Sanela.pdf till 2020-03-19 Valting 1 (vt)
12 mars 2020 13:04 LUS ordförande har bifogat 2. Valförfarande.docx till 2020-03-19 Valting 1 (vt)
12 mars 2020 13:04 LUS ordförande har bifogat 1. Ledamöter till valting 1.docx till 2020-03-19 Valting 1 (vt)
12 mars 2020 08:15 LUS ordförande har skapat 2020-03-19 Valting 1 (vt)
9 mars 2020 06:21 LUS ordförande har bifogat LUS styrelses svar angående Forskarskolan Agenda 2030.pdf till 2020-03-10 Ting 5
6 mars 2020 04:20 LUS ordförande har tagit bort bilagan 3d. Rickard Carlsson kandidatur UK.pdf från 2020-03-10 Ting 5
6 mars 2020 04:20 LUS ordförande har tagit bort bilagan 3b. Kandidattext UK.pdf från 2020-03-10 Ting 5
6 mars 2020 04:20 LUS ordförande har tagit bort bilagan 2a. Avsägelse Jack Senften universitetskollegiet.pdf från 2020-03-10 Ting 5
3 mars 2020 10:13 LUS ordförande har bifogat 00. Föredragningslista ting 4.docx till 2020-03-10 Ting 5
3 mars 2020 10:13 LUS ordförande har bifogat 3d. Rickard Carlsson kandidatur UK.pdf till 2020-03-10 Ting 5
3 mars 2020 10:13 LUS ordförande har tagit bort bilagan 4d. Rickard Carlsson kandidatur UK.pdf från 2020-03-10 Ting 5
3 mars 2020 10:11 LUS ordförande har tagit bort bilagan 00. Föredragningslista ting 4.docx från 2020-03-10 Ting 5

äldre | nyare