Senaste aktivitet på webbplatsen

11 sep. 2019 11:35 LUS ordförande har bifogat 1e Resultatrapport rs05 Studentombudet per 190911.pdf till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:34 LUS ordförande har bifogat 2c avskrivning kundfakturor.pdf till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:34 LUS ordförande har bifogat 2b avskrivning fanborgen.pdf till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:34 LUS ordförande har bifogat 6 LUS krisplan.docx till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:34 LUS ordförande har bifogat 4 Hemsidor.docx till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:34 LUS ordförande har bifogat Föredragningslista styrelsemöte.docx till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:34 LUS ordförande har bifogat 5 LUS och framtidsveckan.docx till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:34 LUS ordförande har bifogat 3 Ansökan KollegieKonventet träff Uppsala.pdf till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:34 LUS ordförande har bifogat 2a Avskrivningar.docx till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:33 LUS ordförande har bifogat 1d Resultatrapport rs04 BoPoolen per 19091.pdf till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:33 LUS ordförande har bifogat 1c Resultatrapport rs03 Fanborgen per 19091.pdf till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:33 LUS ordförande har bifogat 1b Resultatrapport rs02 Lundagård utan budget per 190911.pdf till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:33 LUS ordförande har bifogat 1a Resultatrapport rs01 LUS kansli per 190911.pdf till 2019-09-16 Styrelsemöte 3
11 sep. 2019 11:33 LUS ordförande har skapat 2019-09-16 Styrelsemöte 3
26 aug. 2019 07:13 LUS ordförande redigerade En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) - STRUT
26 aug. 2019 05:26 LUS ordförande har bifogat Ändringsförslag ekonomisk policy.docx till 2019-08-28 Styrelsemöte 2
26 aug. 2019 05:26 LUS ordförande har bifogat PM Doktorandombudet_.docx till 2019-08-28 Styrelsemöte 2
26 aug. 2019 05:26 LUS ordförande har bifogat LUS reglemente med DOMB.docx till 2019-08-28 Styrelsemöte 2
26 aug. 2019 05:26 LUS ordförande har bifogat Budget doktorandombudet resultatenhet 6.xlsx till 2019-08-28 Styrelsemöte 2
26 aug. 2019 05:25 LUS ordförande har bifogat 3a Tarmen.docx till 2019-08-28 Styrelsemöte 2
26 aug. 2019 05:25 LUS ordförande har bifogat Föredragningslista styrelsemöte.docx till 2019-08-28 Styrelsemöte 2
26 aug. 2019 05:25 LUS ordförande har bifogat 6a styrelseprotokoll från styrelsemöte I.pdf till 2019-08-28 Styrelsemöte 2
26 aug. 2019 05:25 LUS ordförande har bifogat 5a PM tingshandlingar.docx till 2019-08-28 Styrelsemöte 2
26 aug. 2019 05:25 LUS ordförande har bifogat 4a Omklädning av möbler.docx till 2019-08-28 Styrelsemöte 2
26 aug. 2019 05:25 LUS ordförande har bifogat 2a inrättande av kontaktpersoner.docx till 2019-08-28 Styrelsemöte 2

äldre | nyare