Senaste aktivitet på webbplatsen

11 feb. 2021 11:49 LUS ordförande har bifogat 10 Förslag på prioriteringsförfarande.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 11:12 LUS ordförande har tagit bort bilagan ALLA FILER (PDFer) Ting 4.pdf från Ting 4 20210218
11 feb. 2021 11:11 LUS ordförande har bifogat ALLA FILER (pdfer).pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 11:10 LUS ordförande har bifogat 00 Dagordning Ting 4 (1).pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 11:10 LUS ordförande har tagit bort bilagan 00 Dagordning Ting 4.pdf från Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:02 LUS ordförande har bifogat ALLA FILER (PDFer) Ting 4.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:02 LUS ordförande har tagit bort bilagan drive-download-20210211T175717Z-001.zip från Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:01 LUS ordförande har bifogat 09b - 200923 LUS Stadga.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:01 LUS ordförande har bifogat 09a Motion - Mötesordförande tillika justerare i OK.docx.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:01 LUS ordförande har bifogat 08b LUS Verksamhetsplan 2020-2021.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:01 LUS ordförande har bifogat 08a Motion om upphävande av att-satser i LUS verksamhetsplan.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:01 LUS ordförande har bifogat 07b Konkretisering av LUS Verksamhetsplan 20-21 (färgmarkerad).pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:01 LUS ordförande har bifogat 07a Halvårsberättelse LUS 20_21.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:01 LUS ordförande har bifogat 06d Beslut om ansvarsfrihet.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:01 LUS ordförande har bifogat 06c LUS ÅR 2019_2020_signerad.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 06b Revisionsberättelse LUS 2019_20.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 06a Verksamhetsberättelse 19_20.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 05b Inkomna fyllnadskandidaturer.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 05a Valförfarande.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 04c Postregister med bearbetning + ändringsförslag 2020-02-10 (rensad).pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 04b Postregister med bearbetning + ändringsförslag 2020-02-10 (bilaga 20210205) (1).docx till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 04a Proposition uppdatering av LUS postregister.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 03b OK-protokoll 20201211.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 03a OK-protokoll 20201204.pdf till Ting 4 20210218
11 feb. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 02 Bilaga 1 Studentrepresentanter i tillfälliga organ (uppdaterad 20210205).pdf till Ting 4 20210218

äldre | nyare