Senaste aktivitet på webbplatsen

9 juli 2019 07:20 LUS ordförande redigerade 2019/20
9 juli 2019 07:20 LUS ordförande har skapat 2019/2020
28 maj 2019 02:33 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 0 - Dagordning styrgruppsmöte 190529.pdf till 2019-05-29 Styrgruppsmöte 8
28 maj 2019 02:32 Daniel Kraft har tagit bort bilagan Bilaga 0 - Dagordning styrgruppsmöte 190528.pdf från 2019-05-29 Styrgruppsmöte 8
28 maj 2019 02:32 Daniel Kraft redigerade 2019-05-29 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 5 - Verksamhetsberättelse.pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 4b - Lundagårds budget 2019-2020 (förslag).pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 4a - Följebrev Lundagårds budget.pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 3b - Resultatrapport.pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 3a - Lundagårds budget 2018-2019.pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 2 - Beslut om utdelning av överskott.pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 1d - Protokoll valberedningsmöte 2019-04-25.pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 1c - Protokoll valberedningensmöte 2019-04-11.pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 1b - Protokoll styrgruppsmöte 2019-04-10.pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 1a - Protokoll styrgruppsmöte 2019-03-07.pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:55 Daniel Kraft har bifogat Bilaga 0 - Dagordning styrgruppsmöte 190528.pdf till 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
27 maj 2019 12:54 Daniel Kraft har skapat 2019-05-28 Styrgruppsmöte 8
7 maj 2019 10:15 Daniel Kraft har bifogat Nomineringstext.pdf till Valberedningen
25 apr. 2019 06:21 Daniel Kraft har bifogat Kravprofil.pdf till Valberedningen
25 apr. 2019 06:14 Daniel Kraft har bifogat 190425 Protokoll valberedningensmöte.pdf till Valberedningen
25 apr. 2019 06:14 Daniel Kraft har bifogat 190411 Protokoll valberedningensmöte.pdf till Valberedningen
25 apr. 2019 06:13 Daniel Kraft har skapat Valberedningen
23 apr. 2019 06:19 LUS ordförande har bifogat 19 Studentombudet_verksamhetsplan.2019.2020.pdf till 2019-04-25 Styrelsemöte 10
23 apr. 2019 06:19 LUS ordförande har bifogat 17 Diskussion_ Överlämning och vb.pdf till 2019-04-25 Styrelsemöte 10
23 apr. 2019 06:19 LUS ordförande har bifogat 15b Budget 1819.pdf till 2019-04-25 Styrelsemöte 10

äldre | nyare