Senaste aktivitet på webbplatsen

27 juni 2017 05:49 LUS ordförande har bifogat 170607 LUS reglemente.pdf till Reglemente
27 juni 2017 05:49 LUS ordförande har tagit bort bilagan 160927 LUS Reglemente.pdf från Reglemente
27 juni 2017 05:48 LUS ordförande har tagit bort bilagan 170607 LUS reglemente.pdf från 2017-06-07 Ting 7
27 juni 2017 05:48 LUS ordförande har bifogat 170607 LUS reglemente.pdf till 2017-06-07 Ting 7
20 juni 2017 02:31 LUS ordförande har bifogat Protokoll Valting 1 justerat.pdf till 2017-03-29 Valting 1
20 juni 2017 01:56 LUS ordförande har bifogat Dagordning 2017-06-19.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:56 LUS ordförande har bifogat Bilaga 6- Motion angående värdegrund.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 5 - Protokoll13juni2017.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 4 - Protokoll19april2017.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 3 - Motion angående arvodering.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2c5 - Kriterier fo_r Erka_nda Studentfo_reningar.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2c4 - Ja_msta_ldhets- och ma_ngfaldspolicy, ej handlingsplan.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2c3 - Alkohol- och drogpolicy.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2c2 - Affischeringsavtal VT17.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2c1 - Priser och kontaktuppgifter.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2c - Avtal - Erka_nda.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2b - Karnevalsorgan-130903-protokoll-justerat.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2a - Motion angående medlemskapskrav.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 1b - 170426 Karnevalsorgan 2 - Protokoll.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:54 LUS ordförande har bifogat Bilaga 1a - 170207 Karnevalsorgan 1 - Protokoll.pdf till 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
20 juni 2017 01:53 LUS ordförande har skapat 2017-06-27 Karnevalsorgan 3
12 juni 2017 04:56 LUS ordförande har bifogat S10Protokoll-justeratcens.pdf till 2017-05-30 Styrelsemöte 10
12 juni 2017 02:38 LUS ordförande har bifogat MinnesanteckningarCHSK5.pdf till 2017-05-31 CHSK 5
12 juni 2017 02:38 LUS ordförande har bifogat MinnesanteckningarCHSK1.pdf till 2016-10-03 CHSK 1
8 juni 2017 06:21 LUS ordförande har bifogat Dagordning valting 4.pdf till 2017-05-09 Valting 4

äldre | nyare