Senaste aktivitet på webbplatsen

12 juli 2018 05:20 LUS ordförande har bifogat Rektors svarstal 2018.pdf till Tal och svarstal för Rektorsuppvaktningen
12 juli 2018 05:20 LUS ordförande har bifogat Talet till rektorsuppvaktningen 2018.pdf till Tal och svarstal för Rektorsuppvaktningen
12 juli 2018 05:13 LUS ordförande har skapat Tal och svarstal för Rektorsuppvaktningen
12 juli 2018 05:06 LUS ordförande har tagit bort Tal och svarstal för Rektorsuppvaktningen
12 juli 2018 05:05 LUS ordförande har skapat Tal och svarstal för Rektorsuppvaktningen
25 juni 2018 06:57 LUS ordförande har bifogat 180529 protokollet justerat.pdf till 2018-06-20 Karnevalsorgan
25 juni 2018 06:57 LUS ordförande har bifogat 180507 Protokollet justerat.pdf till 2018-06-20 Karnevalsorgan
20 juni 2018 05:04 LUS ordförande har bifogat Verksamhetsrapport 2018-06-13.pdf till 2018-06-20 Karnevalsorgan
13 juni 2018 10:24 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2 - Motion gällande Valberedningen (förslag på stadgeändring).pdf till 2018-06-20 Karnevalsorgan
13 juni 2018 10:24 LUS ordförande har bifogat Bilaga 1 - Motion gällande inrättande av arbetsgrupp.pdf till 2018-06-20 Karnevalsorgan
13 juni 2018 10:24 LUS ordförande har bifogat Dagordning Lundakarneval 9 (2).pdf till 2018-06-20 Karnevalsorgan
13 juni 2018 10:23 LUS ordförande har skapat 2018-06-20 Karnevalsorgan
24 maj 2018 08:51 LUS ordförande har bifogat Protokoll per capsulam 2 Motionssvar till ting 7.pdf till 2018-05-30 Ting 7
24 maj 2018 08:51 LUS ordförande har bifogat Bilaga 6b - Svar på Motion_ Tillägg i LUS verksamhetsplan avsnitt internt, _organisationsstruktur_.pdf till 2018-05-30 Ting 7
24 maj 2018 08:51 LUS ordförande har bifogat Bilaga 7b - Svar på Motion_ Ändrad mandatperiod för antagningsnämnden.pdf till 2018-05-30 Ting 7
24 maj 2018 08:51 LUS ordförande har bifogat Bilaga 8b - Svar på Motion om Förändringar i valberedningens arbete - Budgetpost för valberedningen, Tackverksamhet, Utlysning av tider för valting och Hearing.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:55 LUS ordförande har bifogat Dagordning Styrelsemöte 12.pdf till 2018-05-28 Styrelsemöte 12
23 maj 2018 16:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 1 - 2018-05-14 Presidiebeslut 6.pdf till 2018-05-28 Styrelsemöte 12
23 maj 2018 16:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2 - Utseende av firmatecknare för perioden 180701 - 190630.pdf till 2018-05-28 Styrelsemöte 12
23 maj 2018 16:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2 - Utseende av firmatecknare för perioden 180701 - 190630 (1).pdf till 2018-05-28 Styrelsemöte 12
23 maj 2018 16:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 3 - Verksamhetsplan Studentombudet 2018-2019.pdf till 2018-05-28 Styrelsemöte 12
23 maj 2018 16:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 4 - Verksamhetsplan BoPoolen 2018-2019.pdf till 2018-05-28 Styrelsemöte 12
23 maj 2018 16:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 5a - Beslutsunderlag Lundagårds budget.pdf till 2018-05-28 Styrelsemöte 12
23 maj 2018 16:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 5b - Lundagård budget.pdf till 2018-05-28 Styrelsemöte 12
23 maj 2018 16:55 LUS ordförande har bifogat Bilaga 6a - Beslutsunderlag BoPoolens budget.pdf till 2018-05-28 Styrelsemöte 12

äldre | nyare