Senaste aktivitet på webbplatsen

19 okt. 2017 10:18 LUS ordförande redigerade Riktlinjer för Lunds studenters pedagogiska pris
19 okt. 2017 10:18 LUS ordförande har bifogat Förteckning över pristagare av Lunds universitets studentkårers pedagogiska pris mellan HT 1986 - 2017.pdf till Riktlinjer för Lunds studenters pedagogiska pris
19 okt. 2017 10:18 LUS ordförande har bifogat Riktlinjer för Lunds studenters pedagogiska pris 2017-10-16.pdf till Riktlinjer för Lunds studenters pedagogiska pris
19 okt. 2017 10:17 LUS ordförande har skapat Riktlinjer för Lunds studenters pedagogiska pris
18 okt. 2017 09:23 LUS ordförande redigerade 2017-10-25 Karnevalsorgan
18 okt. 2017 09:23 LUS ordförande redigerade 2017-10-25
18 okt. 2017 09:23 LUS ordförande har bifogat Bilaga 1 - 171011 Karnevalsorganet justerat.pdf till 2017-10-25
18 okt. 2017 09:23 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2b - Protokoll Lundakarnevalens valberedning 171011.pdf till 2017-10-25
18 okt. 2017 09:22 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2a - Nomineringstext Erik Molin.pdf till 2017-10-25
18 okt. 2017 09:22 LUS ordförande har bifogat Dagordning Lundakarneval 3.pdf till 2017-10-25
18 okt. 2017 09:21 LUS ordförande har skapat 2017-10-25
17 okt. 2017 11:31 LUS ordförande har bifogat Bilaga 7b - Konkretisering av Verksamhetsplan 2017 2018.pdf till 2017-10-17 Styrelsemöte 3
17 okt. 2017 11:30 LUS ordförande har tagit bort bilagan Bilaga 7b - Diskussionsunderlag angående genomförande av VP internt.pdf från 2017-10-17 Styrelsemöte 3
16 juli 2017 12:31 LUS ordförande har skapat Aktuella remisser och yttranden
16 juli 2017 12:31 LUS ordförande redigerade 2016/2017
16 juli 2017 12:29 LUS ordförande redigerade Remissyttrande UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:29 LUS ordförande redigerade Remissvar För Sveriges landsbygder
16 juli 2017 12:29 LUS ordförande har bifogat SOU2017 1 Lunds Universitets Studentkårer till Näringsdepartementet.pdf till Remissvar angående För Sveriges landsbygder
16 juli 2017 12:29 LUS ordförande har bifogat Remisyttrande Landsbygdsremissen till LU.pdf till Remissvar angående För Sveriges landsbygder
16 juli 2017 12:28 LUS ordförande har skapat Remissvar angående För Sveriges landsbygder
16 juli 2017 12:21 LUS ordförande har tagit bort bilagan Rektorslunch vt17.docx från Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:20 LUS ordförande har bifogat LUS Remissyttrande - Universitets- och högskolerådets föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015 3) om högskoleprovet - konsekvensutredning.pdf till Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:20 LUS ordförande har bifogat Rektorslunch vt17.docx till Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:20 LUS ordförande har skapat Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
14 juli 2017 00:12 LUS ordförande har tagit bort bilagan Protokoll, Ting 6 (justerat).pdf från 2017-05-17 Ting 6

äldre | nyare