Senaste aktivitet på webbplatsen

25 nov. 2020 12:01 LUS ordförande redigerade Extrainsatt Valting 20200930
25 nov. 2020 11:59 LUS ordförande har bifogat Ting 3 ALLA FILER.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:58 LUS ordförande har bifogat 05 Diskussionsunderlag medlemsavgift .pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:58 LUS ordförande har bifogat 04c Motionssvar presidiets arbetsbelastning.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:58 LUS ordförande har bifogat 04b En hållbar arbetsmiljö för LUS presidium, rapport från projektgrupp (201114).pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:58 LUS ordförande har bifogat 04a 201202 Missiv - En hållbar arbetsmiljö för LUS Presidium-2.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:58 LUS ordförande har bifogat 03f OK-protokoll 20201120.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:58 LUS ordförande har bifogat 03e OK-protokoll 20201113.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:58 LUS ordförande har bifogat 03d OK-protokoll 20201106.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:58 LUS ordförande har bifogat 03c OK-protokoll 20201016.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:57 LUS ordförande har bifogat 03b OK-protokoll 20200925.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:57 LUS ordförande har bifogat 03a OK-protokoll 20200918.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:57 LUS ordförande har bifogat 02 Konkretisering av LUS Verksamhetsplan 20-21.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:57 LUS ordförande har bifogat 01 Styrelserapport.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:57 LUS ordförande har bifogat 00 Dagordning Ting 3.pdf till Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:43 LUS ordförande har skapat Ting 3 20201202
25 nov. 2020 11:42 LUS ordförande har bifogat 00 Dagordning Valting Extrainsatt.pdf till Valting 1 20201202
25 nov. 2020 11:42 LUS ordförande har bifogat 01 Valförfarande.pdf till Valting 1 20201202
25 nov. 2020 11:42 LUS ordförande har skapat Valting 1 20201202
25 nov. 2020 11:39 LUS ordförande redigerade Tidigare år
25 nov. 2020 11:36 LUS ordförande har skapat Tidigare år
25 nov. 2020 03:20 LUS ordförande redigerade 2020/2021
20 nov. 2020 10:08 LUS ordförande har bifogat ALLA FILER S7.pdf till 2020-11-24 S7
20 nov. 2020 10:06 LUS ordförande har bifogat 07 Beslutsuppföljning 20_21 - styrelsen - Blad 1.pdf till 2020-11-24 S7
20 nov. 2020 10:05 LUS ordförande har bifogat 06 Karnhuset__Ansökan_Lundagård_2021.pdf till 2020-11-24 S7

äldre | nyare