Senaste aktivitet på webbplatsen

22 sep. 2021 04:18 LUS ordförande redigerade 2021-09-27 Styrelsemöte 3
22 sep. 2021 04:18 LUS ordförande redigerade 2021-09-27 Styrelsemöte 3
22 sep. 2021 04:17 LUS ordförande redigerade Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:17 LUS ordförande har bifogat Alla filer.pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:16 LUS ordförande har bifogat Dagordning styrelsemöte 3 s3.pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:15 LUS ordförande har bifogat 06) Mötestider 21_22.pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:15 LUS ordförande har bifogat 05) Diskussion_ Riktad marknadsföring.pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:15 LUS ordförande har bifogat 04b) Arbetsdokument_ Konkretisering av organisatorisk VP uppdaterad efter S2.pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:15 LUS ordförande har bifogat 04a) Diskussionsunderlag_ Konkretisering av VP.pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:15 LUS ordförande har bifogat 03d) Protokoll Ting 7.pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:15 LUS ordförande har bifogat 03c) Implementering - En hållbar arbetsmiljö för LUS Presidium.pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:15 LUS ordförande har bifogat 03b) En hållbar arbetsmiljö för LUS presidium, rapport från projektgrupp (201114).pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:15 LUS ordförande har bifogat 03a) Besök_ Projektgruppen för En hållbar arbetsmiljö för LUS presidium.pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:15 LUS ordförande har bifogat 02) Schema pedagogiska priset.pdf till Styrelsemöte 3 2021-09-27
22 sep. 2021 04:14 LUS ordförande har skapat Styrelsemöte 3 2021-09-27
21 sep. 2021 01:40 LUS ordförande har bifogat Protokoll KO 2 2021-08-12 .pdf till 2021-08-12 Karnevalsorgan 2
21 sep. 2021 01:39 LUS ordförande har bifogat Protokoll Styrelsemöte 1 2021-08-31 .pdf till 2021-08-31 Styrelsemöte 1
21 sep. 2021 01:37 LUS ordförande har bifogat Remissvar Ljusstrategi för Lunds kommun.pdf till 2021/2022
15 sep. 2021 10:02 LUS ordförande har bifogat 05c) Leif Lundagårds styrgrupp.pdf till Ting 1 2021-09-22
15 sep. 2021 10:02 LUS ordförande har tagit bort bilagan 05c) Lundagårds styrgrupp.pdf från Ting 1 2021-09-22
15 sep. 2021 10:01 LUS ordförande redigerade Ting 1 2021-09-22
15 sep. 2021 10:01 LUS ordförande har bifogat Alla filer ting 1.pdf till Ting 1 2021-09-22
15 sep. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 03h) PC-beslut 1 - OK Protokoll.pdf till Ting 1 2021-09-22
15 sep. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 09) Ansvarsfördelning Emma Elvira.pdf till Ting 1 2021-09-22
15 sep. 2021 10:00 LUS ordförande har bifogat 08a) Beslutspunkt_ Revidering av budget.pdf till Ting 1 2021-09-22

äldre | nyare