Senaste aktivitet på webbplatsen

16 juli 2017 12:31 LUS ordförande har skapat Aktuella remisser och yttranden
16 juli 2017 12:31 LUS ordförande redigerade 2016/2017
16 juli 2017 12:29 LUS ordförande redigerade Remissyttrande UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:29 LUS ordförande redigerade Remissvar För Sveriges landsbygder
16 juli 2017 12:29 LUS ordförande har bifogat SOU2017 1 Lunds Universitets Studentkårer till Näringsdepartementet.pdf till Remissvar angående För Sveriges landsbygder
16 juli 2017 12:29 LUS ordförande har bifogat Remisyttrande Landsbygdsremissen till LU.pdf till Remissvar angående För Sveriges landsbygder
16 juli 2017 12:28 LUS ordförande har skapat Remissvar angående För Sveriges landsbygder
16 juli 2017 12:21 LUS ordförande har tagit bort bilagan Rektorslunch vt17.docx från Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:20 LUS ordförande har bifogat LUS Remissyttrande - Universitets- och högskolerådets föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015 3) om högskoleprovet - konsekvensutredning.pdf till Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:20 LUS ordförande har bifogat Rektorslunch vt17.docx till Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:20 LUS ordförande har skapat Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
14 juli 2017 00:12 LUS ordförande har tagit bort bilagan Protokoll, Ting 6 (justerat).pdf från 2017-05-17 Ting 6
11 juli 2017 05:04 LUS ordförande har tagit bort 2017-XX-YY Ting 1
11 juli 2017 05:04 LUS ordförande har skapat 2017-XX-YY Ting 1
11 juli 2017 05:02 LUS ordförande redigerade 2017/18
11 juli 2017 05:02 LUS ordförande har skapat 2017/18
11 juli 2017 05:01 LUS ordförande har tagit bort 2017/18
11 juli 2017 05:00 LUS ordförande redigerade 2017/18
11 juli 2017 04:59 LUS ordförande redigerade 2017/2018
11 juli 2017 04:59 LUS ordförande har skapat 2017/2018
11 juli 2017 04:56 LUS ordförande redigerade LUS Valberedning
30 juni 2017 07:47 LUS ordförande har bifogat Ting 6 Protokoll - signerat.pdf till 2017-05-17 Ting 6
30 juni 2017 07:45 LUS ordförande har bifogat Valting 4 Protokoll - justerat.pdf till 2017-05-09 Valting 4
30 juni 2017 05:31 LUS ordförande har bifogat 170531 Protokoll CHSK.pdf till 2017-05-31 CHSK 5
30 juni 2017 04:04 LUS ordförande har bifogat Valting 3 Protokoll - justerat.pdf till 2017-05-03 Valting 3

äldre | nyare