Senaste aktivitet på webbplatsen

16 juli 2017 12:21 LUS ordförande har tagit bort bilagan Rektorslunch vt17.docx från Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:20 LUS ordförande har bifogat LUS Remissyttrande - Universitets- och högskolerådets föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015 3) om högskoleprovet - konsekvensutredning.pdf till Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:20 LUS ordförande har bifogat Rektorslunch vt17.docx till Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
16 juli 2017 12:20 LUS ordförande har skapat Remissyttrande angående UHR:s föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter om högskoleprovet
14 juli 2017 00:12 LUS ordförande har tagit bort bilagan Protokoll, Ting 6 (justerat).pdf från 2017-05-17 Ting 6
11 juli 2017 05:04 LUS ordförande har tagit bort 2017-XX-YY Ting 1
11 juli 2017 05:04 LUS ordförande har skapat 2017-XX-YY Ting 1
11 juli 2017 05:02 LUS ordförande redigerade 2017/18
11 juli 2017 05:02 LUS ordförande har skapat 2017/18
11 juli 2017 05:01 LUS ordförande har tagit bort 2017/18
11 juli 2017 05:00 LUS ordförande redigerade 2017/18
11 juli 2017 04:59 LUS ordförande redigerade 2017/2018
11 juli 2017 04:59 LUS ordförande har skapat 2017/2018
11 juli 2017 04:56 LUS ordförande redigerade LUS Valberedning
30 juni 2017 07:47 LUS ordförande har bifogat Ting 6 Protokoll - signerat.pdf till 2017-05-17 Ting 6
30 juni 2017 07:45 LUS ordförande har bifogat Valting 4 Protokoll - justerat.pdf till 2017-05-09 Valting 4
30 juni 2017 05:31 LUS ordförande har bifogat 170531 Protokoll CHSK.pdf till 2017-05-31 CHSK 5
30 juni 2017 04:04 LUS ordförande har bifogat Valting 3 Protokoll - justerat.pdf till 2017-05-03 Valting 3
30 juni 2017 04:04 LUS ordförande har bifogat Valting 2 Protokoll - justerat.pdf till 2017-05-02 Valting 2
30 juni 2017 04:02 LUS ordförande har bifogat 170606 OK-protokoll.pdf till 2016/17
30 juni 2017 04:01 LUS ordförande har bifogat 170523 OK-protokoll.pdf till 2016/17
27 juni 2017 05:49 LUS ordförande har bifogat 170607 LUS reglemente.pdf till Reglemente
27 juni 2017 05:49 LUS ordförande har tagit bort bilagan 160927 LUS Reglemente.pdf från Reglemente
27 juni 2017 05:48 LUS ordförande har tagit bort bilagan 170607 LUS reglemente.pdf från 2017-06-07 Ting 7
27 juni 2017 05:48 LUS ordförande har bifogat 170607 LUS reglemente.pdf till 2017-06-07 Ting 7