Senaste aktivitet på webbplatsen

19 feb. 2018 09:42 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2 - Information om fölrnyelse av utgivningsbevis.pdf till 2018-02-22 Styrelsemöte 8
19 feb. 2018 09:42 LUS ordförande har bifogat Bilaga 1 - 1801215 Protokoll styrelsemöte 7.pdf till 2018-02-22 Styrelsemöte 8
19 feb. 2018 09:42 LUS ordförande har bifogat Dagordning Styrelsemöte 8.pdf till 2018-02-22 Styrelsemöte 8
19 feb. 2018 09:42 LUS ordförande har skapat 2018-02-22 Styrelsemöte 8
14 feb. 2018 09:42 LUS ordförande redigerade 2018-02-21 Karnevalsorgan
14 feb. 2018 09:42 LUS ordförande har bifogat Bilaga 8 - Motion om karnevalist-status.pdf till 2018-02-21 Karnevalsorgan
14 feb. 2018 09:42 LUS ordförande har bifogat Bilaga 7 - Motion om arvoderade personer efter Lundakarnevalen.pdf till 2018-02-21 Karnevalsorgan
14 feb. 2018 09:42 LUS ordförande har bifogat Bilaga 6 - Lundakarnevalens alkohol- och drogpolicy.pdf till 2018-02-21 Karnevalsorgan
14 feb. 2018 09:42 LUS ordförande har bifogat Bilaga 5 - Lundakarnevalens karnevalistpolicy.pdf till 2018-02-21 Karnevalsorgan
14 feb. 2018 09:41 LUS ordförande har bifogat Bilaga 4 - Lundakarnevalens likabehandlingspolicy.pdf till 2018-02-21 Karnevalsorgan
14 feb. 2018 09:41 LUS ordförande har bifogat Bilaga 3 - Lundakarnevalens miljöpolicy.pdf till 2018-02-21 Karnevalsorgan
14 feb. 2018 09:41 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2 - Verksamhetsrapport 2018-02-14.pdf till 2018-02-21 Karnevalsorgan
14 feb. 2018 09:41 LUS ordförande har bifogat Bilaga 1 - 171206 Protokoll karnevalsorganet justerat.pdf till 2018-02-21 Karnevalsorgan
14 feb. 2018 09:41 LUS ordförande har bifogat Dagordning Lundakarneval 5.pdf till 2018-02-21 Karnevalsorgan
14 feb. 2018 09:41 LUS ordförande har skapat 2018-02-21 Karnevalsorgan
7 feb. 2018 01:56 LUS ordförande redigerade Investeringsreglemente
7 feb. 2018 01:56 LUS ordförande har bifogat Investeringsreglemente Kreditkassan.pdf till Investeringsreglemente
7 feb. 2018 01:56 LUS ordförande har skapat Investeringsreglemente
22 jan. 2018 09:37 LUS ordförande redigerade 2018-01-22 Styrelsemöte 7
22 jan. 2018 09:37 LUS ordförande har bifogat Bilaga 5 - Konkretisering av Verksamhetsplan 2017 2018.pdf till 2018-01-22 Styrelsemöte 7
22 jan. 2018 09:37 LUS ordförande har bifogat Bilaga 4 - Inköp av alkohol till After Work.pdf till 2018-01-22 Styrelsemöte 7
22 jan. 2018 09:37 LUS ordförande har bifogat Bilaga 3 - Lönerevision 2018 Studentombudet.pdf till 2018-01-22 Styrelsemöte 7
22 jan. 2018 09:37 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2 - Lönerevision 2018 Vikarierande studentombud.pdf till 2018-01-22 Styrelsemöte 7
22 jan. 2018 09:37 LUS ordförande har bifogat Bilaga 1 - 180112 Protokoll styrelsemöte 6.pdf till 2018-01-22 Styrelsemöte 7
22 jan. 2018 09:36 LUS ordförande har bifogat Dagordning styrelsemöte 7.pdf till 2018-01-22 Styrelsemöte 7