Senaste aktivitet på webbplatsen

23 maj 2018 16:19 LUS ordförande har bifogat Bilaga 1 - 180418 protokoll ting 6.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:19 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2a - Stiftelserapport Daghemmet 2017.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:19 LUS ordförande har bifogat Bilaga 2b - Stiftelserapport kreditkassan 2017.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:19 LUS ordförande har bifogat Bilaga 3a - 180413 protokoll LUS OK - justerat.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:19 LUS ordförande har bifogat Bilaga 3b - 180425 protokoll LUS OK - justerat.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:19 LUS ordförande har bifogat Bilaga 3c - 180511 protokoll LUS OK - justerat.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:19 LUS ordförande har bifogat Bilaga 4a - Proposition LUS kanslis budget.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:19 LUS ordförande har bifogat Bilaga 4b - LUS budget.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:18 LUS ordförande har bifogat Bilaga 5 - LUS Verksamhetsplan 182F19.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:18 LUS ordförande har bifogat Bilaga 6a - Motion SAM och LUNA om tillägg i LUS verksamhetsplan avsnitt internt, _organisationsstruktur_.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:18 LUS ordförande har bifogat Bilaga 7a - Motion om antagningsnämndens mandatperiod.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:18 LUS ordförande har bifogat Bilaga 8a - Valberedningen - Motion till Ting.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:18 LUS ordförande har bifogat Bilaga 9 - Kommunpolitiskt ställningstagande Helsingborg.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:18 LUS ordförande har bifogat Bilaga 10 - Stadgeförändringar.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:18 LUS ordförande har bifogat Bilaga 11 - Reglementesändringar.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:18 LUS ordförande har bifogat Bilaga 12 - Villkor för samverkansmedel.pdf till 2018-05-30 Ting 7
23 maj 2018 16:17 LUS ordförande har skapat 2018-05-30 Ting 7
21 maj 2018 13:36 LUS ordförande har bifogat Bilaga 9 - Beslutsunderlag.pdf till 2018-05-08 Styrelsemöte 11
21 maj 2018 13:36 LUS ordförande har bifogat Bilaga 8b - LUS reglemente.pdf till 2018-05-08 Styrelsemöte 11
21 maj 2018 13:36 LUS ordförande har bifogat Bilaga 8a - Beslutsunderlag.pdf till 2018-05-08 Styrelsemöte 11
21 maj 2018 13:36 LUS ordförande har bifogat Bilaga 7b - Villkor för samverkansmedel.pdf till 2018-05-08 Styrelsemöte 11
21 maj 2018 13:36 LUS ordförande har bifogat Bilaga 7a - Beslutsunderlag.pdf till 2018-05-08 Styrelsemöte 11
21 maj 2018 13:36 LUS ordförande har bifogat Bilaga 6b - 171009 LUS Stadga.pdf till 2018-05-08 Styrelsemöte 11
21 maj 2018 13:36 LUS ordförande har bifogat Bilaga 6a - Proposition om stadgeförändringar.dotx.pdf till 2018-05-08 Styrelsemöte 11
21 maj 2018 13:36 LUS ordförande har bifogat Bilaga 5d - Lunds Studentkårs Kreditkassa stadga.pdf till 2018-05-08 Styrelsemöte 11