Styrelsemöte 4 2013-12-17

Bilagorna till punkterna 11 och 12 finns inte upplagda här, då vi vill vara lite restriktiva med att sprida avtal. Avtalen finns dock för kårerna att ta del av om så önskas. Kontakta då ordforande@lundagard.se.
Ċ
Hanna Gunnarsson,
14 dec. 2013 11:51
Ċ
Hanna Gunnarsson,
14 dec. 2013 11:51
Ċ
Hanna Gunnarsson,
14 dec. 2013 11:51
Ċ
Hanna Gunnarsson,
14 dec. 2013 11:51
Ċ
Hanna Gunnarsson,
26 jan. 2014 01:22
Ċ
Hanna Gunnarsson,
14 dec. 2013 11:52
Comments