2014/15

Här lägger vi upp Lundagårds styrgrupps protokoll och större delen av styrgruppens handlingar (dock ej avtalsförslag). Om du vill ha tillgång till handlingar som inte finns upplagda här, eller har några frågor eller funderingar, hör av dig till ordforande@lundagard.se