Budget

På hemsidan finns endast resultatmålen för innevarande verksamhetsår. Ifall du av någon anledning behöver ta del av detaljbudgeten, kontakta presidiet på lus@lus.lu.se.