Reglemente

Reglementet ska komplettera stadgan och ge en mer konkretiserad bild av den verksamhet som LUS bedriver.

Stadgan reglerar hur ändringar i reglementet görs.