Samverkan med kommun

LUS samverkar med de kommuner där Lunds universitet har campus. Under denna fliken hittar du relevanta dokument som handlar om LUS samverkan med de kommunerna. Exempelvis har LUS, tillsammans med Akademiska föreningen och Kuratorskollegiet, ett samverkansavtal med Lunds kommun för att främja studentlivets samverkan med kommunen.