Strategisk plan

I LUS strategiska plan finns LUS politiska och organisatoriska fokusområden. Den strategiska planen syftar till att sätta de strategiska ramarna för LUS arbete. På så sätt bidrar den strategiska planen med kontinuitet i LUS verksamhet. De fokusområden som anges i den strategiska planen ligger även till grund för LUS verksamhetsplan.