Stadga

Stadgan är det högst ställda styrdokumentet för hela LUS verksamhet.

Stadgan reglerar hur ändringar i stadgan görs.