Riktlinjer

Riktlinjer beskriver hur LUS verksamhet agerar i specifika interna frågor.

Styrelsen beslutar om att instifta eller att göra ändringar i riktlinjer.

Alla instiftanden och ändringar av riktlinjer ska tillställas tinget.