Policys

Policys beskriver hur LUS verksamhet syftar att fungera på en mer detaljerad nivå än reglementet.

Tinget beslutar om att instifta eller att göra ändringar i policys.