Övriga organ i LUS

Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK)

LUS valberedning

Tidningen Lundagård