Arbetsordning

Lunds universitets studentkårers (LUS) arbetsordning beskriver de uppgifter och ansvarsförhållanden som finns inom LUS organisation. Arbetsordningen sammanställer de uppgifter och ansvar som återfinns i LUS stadga, reglemente, policyer och riktlinjer. Arbetsordningen ska hållas kontinuerligt uppdaterad allt eftersom nya styrdokument tillkommer och revideringar görs i befintliga styrdokument.