Politiska ställningstaganden

Ställningstaganden beskriver LUS åsikt på ett specifikt område, och gäller tillsvidare, om inget annat anges i ställningstagandet.

Tinget beslutar om att anta eller att göra ändringar i ställningstaganden.